Úžas

 Keď som sám len s tebou
 cítim dotyk tvojich slov
 Tvoja prítomnosť ma preniká
 Keď mi život v hojnosti
 vdýchneš do mojich kostí
 viac nemusím už len prežívať

 Keď už nevládnem si sám
 moje telo je tvoj chrám
 Si môj jediný Pán
 Keď mi srdce otvoríš
 poznaním naplníš
 a ja zmysel svojho bytia pochopím 

 Vtedy všetko to, čo som
 chveje sa úžasom
 ako A/C# nádherne život si stvoril
 Vtedy všetko to, čo som
 chveje sa úžasom
 Boh tak c#  vznešený  ku mne sa sklonil
 Boh tak c#  vznešený  ku mne sa sklonil

 Nádherné je keď sa vzdám
 nemusím sa chrániť sám
 Dych môjho života strážiš ty sám
 Keď svoje starosti ti dám
 do tvojich rúk ich odovzdám
 to, že ty sa o mňa staráš zakúšam

 Navždy obmyl si ma z vín
 a ja vidím že som syn
 Tvoje otcovské srdce poznávam

 Som len prach v tejto zemi
 kusom hliny v rukách pevných
 Na tvoj c# obraz som bol z lásky 
 stvoref# 
 No ty si do mňa život vdýchol
 z hliny utvoril svoj chrám
 Miesto na tróne si mi v Kristovi f# dal 

 Spravil ma synom, kráľovským c# kňazom, dedičom f# zasľúbení

 (Aj dnes) všetko to, čo som
 chveje sa úžasom
 ako A/C# nádherne život si stvoril
 (Aj dnes) všetko to, čo som
 chveje sa úžasom
 Boh tak c#  vznešený  ku mne sa sklonil
 (Boh tak c#  vznešený  nazval ma svojím)