V tebe všetko mám

 
 Otvor mi oči, nech ťa vidím kráčať
 uprostred mojich dní
 Rozptýliš hmlu a iba ticho šepkáš
 prosím, dôveruj mi

 Chcem ti C/E vyspievať, že si viac ako mám
 s tebou tancovať na morských hladinách
 Chcem ti C/E vyznávať, si svetlom mojich ciest
 už sa nebojím, nechám sa tebou viesť

 Otvor mi srdce, nech stále viac túžim
 po tvojom boku stáť
 Uvidieť zázraky, čo denne konáš
 nechať sa pretvárať

Vezmi si môj zrak, nech vidím to, čo ty
 Lebo ty musíš rásť, mňa ubúdať má
 nech nežijem ja, ale vo mne ty

Vezmi si môj zrak, nech vidím to, čo ty
 Lebo ty musíš rásť, mňa ubúdať má
 nech nežijem ja

 V tebe všetko C/E m
 v tebe všetko m