Aj keby nekvitol fík

 Aj keby nekvitol fík
 aj keby nerodila zem
 Aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno 
 A aj keď polia zlyhajú
 a sýpky prázdne zostanú
 Aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je

 Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
 budem spievať chvály
 Uprostred trápení, uprostred súžení
Ježiš je Pán

 Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
 budem spievať A7 chvály
Lebo veF/A rím, v neho verím

 Keď blízky priateľ opustí
 a je tak ťažké odpustiť
 Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú
 Keď sa zdá, že to neskončí
 slzy sa tlačia do očí
 Viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú

 Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
 budem spievať chvály
 Uprostred trápení, uprostred súžení
Ježiš je Pán

 Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
 budem spievať H7 chvály
Lebo verím, v neho verím