Budem ti veriť

c# 
 
Ukázal si toľkokrát
 že ty nás c# podržíš aj v búrkach
Ukázal si toľkokrát
 ako ti c# záleží a že nás máš rád

Ukázal si toľkokrát
 že ty c# nás podržíš aj v búrkach
Ukázal si toľkokrát
 ako c# nás máš rád

 Budem ti f# veriť, budem ťa chváliť
 čokoľvek zajtrajší deň prinesie
 Budem ti f# veriť, budem ťa chváliť
 viem, tvoja láskavosť ma ponesie

c# Ruka tvoja zasiahne včas
hlas pokoja f# tíši búrky v nás