Počkám

 
 Videl som ťa rúcať múry
 videl som ťa presúvať hory
 Tak ako by som neuveril
 že si dnes i zajtra ten istý, múdry

 Boh všemohúci
 Ker nehasnúci
 Láska, ktorá páli, horí
 keď zabudnem, pripomeň mi

 Že som videl život nový
 čo vyrástol v tele ženy
 Prvý nádych, prvý pohyb
 tak ako by som –

 Počkám, čo vykonáš
 ako sa zachováš
 Tam, kde zdá sa
 že cesta končí 

 Počkám, čo vykonáš
 ako sa zachováš
 Keď volám, počuješ
 tým som si istý 
E/G# 

 Videl som ťa rúcať múry
 videl som ťa presúvať hory
 Tak ako by som neuveril
 že si E/G# dnes i zajtra ten istý, múdry

 Boh, čo všetko môže
 nikdy sa neunaví
  dáva iba dobré, dáva iba dobré dary
 keď zabudnem, pripomeň mi

 Že som videl život nový
 čo vyrástol v tele ženy
 Prvý nádych, prvý pohyb
E/G# 
 tak ako by som –

 Počkám, čo vykonáš
 ako sa zachováš
 Tam, kde zdá sa
 že cesta končí 
E/G# 

 Počkám, čo vykonáš
 ako sa zachováš
 Keď volám, počuješ
 tým som si istý 
E/G# 

 Počkám, čo vykonáš
 ako sa zachováš
 Veď aj zlato sa ohňom čis
E/G# 

 Počkám, čo vykonáš
 ako sa zachováš
 Keď volám, počuješ
 tým som si istý 
E/G# 

E/G# 
 
 V mojej slabosti
 nech sa prejaví naplno tvoja sila
Pravdivé sú tvoje sľuby, slová
 tvoja láska vo mne je E/G# dokonalá