Shalom

 
 Tvoja láska ma prikryje
 tvoja prítomnosť zahalí
 Tvoja pravda vyslobodí
 tvoje svetlo osvieti

 Shalom, shalom
 shalom, shalom
 ma napl