Lidža man

Kajci džives bijal tu somas
kajci džives me tut narodas
Imar buter nabirinav
le man pro vasta a lidža

Lidža man, džav pal tu
 Kames man, me kamav tut

 Adadžives tuha me phirav
 andro binos imar nadživav
 Andro kamiben man iľal
 miro vast tu furt chudeha


  Veď ma

  Toľko dní som bola bez tebav
  toľko dní som ťa nehľadala
  Už viac nevládzem
  vezmi ma na ruky a veď ma

  Veď ma, idem za tebou
  Miluješ ma, ja milujem teba

  Dnes s tebou chodím
  v hriechu už nežijem
  Do svojej lásky si ma vzal
  budeš ma vždy držať za ruku