Nikto ti nie je podobný

G/H 
 
 Celé nebesá, celý oceán vie
 že si slávny
 vrchy hovoria
D/F# 
 Veľký je náš Boh

 Ja sa k nim pridávam
 F# chválu vzdám piesňou stále
 Ty si hoden chvál

 Nikto ti nie je A/D podobný
 Nikto sa neblíži
 Nikto sa nevyrov
 Ó, f# majestát ti patrí

 A nikto neodpúšťa hriech
 si Bohom nových šancí
 v tebe len dôveru mám