Budeme chváliť meno Ježiš

f# 
 
 Budeme f# chváliť meno f# Ježiš
 Budeme f# chváliť meno f# Ježiš
 Tiež ho f# chváľ, nad nebesá
Boh tam vládu f# 

F# Budem pripomínať
 nechcem zabudnúť
 na F# najvzácnejší dar
 čo dal c# si nám

 F# tvojej chvále tlieskam
 ruky dvíham rád
 dnes ti chválu vzC# dám

C# 
 
 Tiež ho f# chváľ, nad nebesá
Boh tam vládu f# 
 Tiež ho f# chváľ, nad nebesá
Boh tam vládu f# 

 Tiež ho f# chváľ, nad nebesá
 Budeme chváliť meno f# Ježiš