Svetlo

 
 Ten, ktorým povstal celý svet
 stal sa nám zmierením
 sňal z nás každý hriech

 Otvoril dvere dokorán
 sediacim v tme žalára
slobodou sa stal

Nie je ako on
Nie je ako on
Nie je ako on
 Nikto nie je ako on
 Ježiš!

 Život vo mne vznieti
 svetlo, ktorým svietiš
 Krásny údel mám v ňom
žiari nad všetkým

 Tma ho nezadrží
 nemá moci odpor klásť
 život večný Ježiš
vlieva sám do nás

 Svetlom života si nám
 svetlom života si nám
 Svetlom života si m