Svätý, svätý, svätý

 
Svätý, svätý, svätý
 svätý, svätý, svätý
Svätý je náš Boh všemohúci

 Náš Boh si zaslúži úctu
 Boh si zaslúži slávu
Hoden je náš Boh chvály úprimnej

Chváľ ho a celým srdcom spievaj
chváľ ho a k nemu ruky dvíhaj