Po hlase ťa poznám

 Po hlase ťa poG/H znám
 aj keď nevidím
 očami tvoju G/H tvár
 keď ma zavoláš

 Po hlase ťa pozG/H nám

 Po hlase ťa poznám
 aj keď nevidím
 očami tvoju tvár
 keď ma zavoláš

 Po hlase ťa poznám

 hluku tohto sveta
 ja počuD/F# jem ťa
 (Po hlase ťa poznám)

 Aj keď nevidím
D/F# 
 očami tvoju tvár
 Keď ma zavoláš
 po D/F# hlase ťa poznám

 Po hlase ťa poznám
D/F# 

 Keď srdce túži
 aj nohy musia ísť
 Keď duša spieva
 telo sa musí podvoliť