Čakáš

 Tam, kde milosť je a večná láska
 tam, kde milosť je a večná láska
 ty čakáš ma, pozývaš ma
 Ty čakáš ma, pozývaš ma

 Tam, kde milosť A/D je a večná G/D láska
C/D 
 tam, kde milosť A/D je a večná G/D láska
C/D 
 ty čakáš ma, A/D pozývaš G/D ma
C/D 
 Ty čakáš ma, A/D pozývaš G/D ma
C/D 

 Tam, kde milosť je a večná D# láska
 tam, kde milosť je a večná D# láska
 ty čakáš ma, pozývaš D# ma
 Ty čakáš ma, pozývaš D# ma

 Ty čakáš