Krídla orlov

1: 2x

aaDaruj mi krídla orlov
CCdaruj mi nový GGsen
nový D/F#D/F#sen

Daruj mi nový sen

interlude

2:

aaDaruj mi krídla orlov
CCdaruj mi nový GGsen
Prosím, pripomeň mi
D/F#D/F#že lietať dávno viem

Prosím, pripomeň mi
že lietať dávno viem

interlude

chorus:

Poď, pobeaažíme, pobeCCžíme
ukáeežem ti svoju hhtvár
Pobeaažíme, pobeCCžíme
na všetko eestaré zabúhhdam

Poď, pobeaažíme, pobeCCžíme
vlejem eeolej do tvojich hhrán
Pobeaažíme, pobeCCžíme
na mieseeta, kde prebýhhvam

bridge: 2x

CCTam, kde je láska nová
eekde môžeš snívať znova
GGKde môžeš snívať znovahh

Bridge 2: 2x

aaTam, kde je láska nová
eekde môžeš snívať znova
hhKde môžeš snívať znovaDD

chorus 2:

Poď, pobeCCžíme, pobeaažíme
ukáeežem ti svoju DDtvár
PobeCCžíme, pobeaažíme
na všetko eestaré zabúDDdam

Poď, pobeCCžíme, pobeaažíme
vlejem eeolej do tvojich DDrán
PobeCCžíme, pobeaažíme
na mieseeta, kde prebýDDvam

bridge 2 4x

 

1

2