Oblečiem si chválu

 Striasam zo seba
 bohatstvo tohto sveta
 nech znovu vidím ťa
 nech znovu počujem
 tvoj hlas

 Oblečiem si chválu
A/C# 
 zahalím sa do nej
 Pravdu vyvýšim
 nič mi nezabráni

 Darujem ti slávu
A/C# 
 pôjdem ľahšie bez nej
 Lásku vyvýšim
 nič mi nezabráni

D/F# prísť
 pred tebou stáť
 Oblečiem si chválu
 a budem uctievať

 Striasam zo seba
f# 
 bohatstvo tohto sveta
 nech znovu vidím ťa
 nech znovu počujem
 tvoj hlas

Svojím spevom
 aj svojím tancom
 f# celým srdcom
 tebe chválu vzdám
 Tebe chválu vzdám
f# 

Svojím smiechom
 aj svojím plačom
 f# každým dychom
 tebe chválu vzdám
 Tebe chválu vzdám
f# 

 Lebo ak budem mlčať
A/C# 
 kamene budú kričať
Slávny, si slávny Kráľ

 Lebo ak budem mlčať
A/C# 
 kamene budú kričať
Svätý, si svätý Kráľ

Svojím spevom
 aj svojím tancom
 celým srdcom
 tebe chválu D/F# vzdám
 Tebe chválu vzdám

Svojím smiechom
 aj svojím plačom
 každým dychom
 tebe chválu D/F# vzdám
 Tebe chválu vzdám