Sloboda slobodná

 Sloboda slobodG/D 

 Rúcho radosti si mi obliekol
 si miG/D  obliekol
 Olej plesania mi leješ na hlavu
 mi leješ G/D na hlavu