Kam ma zavoláš

1: 2x

f#f#Kam ma zavolá
mocný hlas AAKráľa
EEkam ma povolá
tentoHHkrát

2:

f#f#Kam ma zavolá
mocný hlas DDKráľa
EEkam ma povolá
tentof#f#krát

3: 3x

g#g#Kam ma zavolá
mocný hlas AAKráľa
HHkam ma povolá
tentof#f#krát

4:

(Deň sa už priblíf#f#žil)
AAdeň sa už priblížil
EENa cestu sa vydám
HHna cestu sa vydám

5: 3x

f#f#Noc som si vyzliekol
AAdeň sa už priblížil
EENa cestu sa vydám
HHna cestu sa vydám

f#f#AANa cestu sa vydám
EEHHna cestu sa vydám

chorus: 4x

f#f#Jasá, jasá, AAjasá celá EEzemHH

chorus 2: 2x

f#f#Nebude viac AAstrach jej vládnuť
EEjasá, jasá, HHjasá celá zem
f#f#Na trón zlatý AAzasadol Syn
EEjasá, jasá, HHjasá celá zem

interlude

bridge:

f#f#Nevinný som,DD vraví EESynHH
f#f#nevinný KráľDD zvíťaEEzilHH
f#f#Nevinný som,DD vraví EEKráľHH
f#f#Láskou zvanýDD nie som EEsámHH