Kam ma zavoláš

f# Kam ma zavolá
 mocný hlas Kráľa
kam ma povolá
 tentokrát

f# Kam ma zavolá
 mocný hlas Kráľa
kam ma povolá
 tentof# krát

g# Kam ma zavolá
 mocný hlas Kráľa
kam ma povolá
 tentof# krát

 (Deň sa už priblíf# žil)
deň sa už priblížil
Na cestu sa vydám
na cestu sa vydám

f# Noc som si vyzliekol
deň sa už priblížil
Na cestu sa vydám
na cestu sa vydám

f# 
 Na cestu sa vydám
 na cestu sa vydám

f# Jasá, jasá,  jasá celá zem

f# 
 Nebude viac  strach jej vládnuť
jasá, jasá,  jasá celá zem
f# 
 Na trón zlatý  zasadol Syn
jasá, jasá,  jasá celá zem

f# Nevinný som,  vraví Syn
f# nevinný Kráľ  zvíťazil
f# Nevinný som,  vraví Kráľ
f# Láskou zvaný  nie som sám