Zavolaj ma domov

c# 
 Kamkoľvek pôjdem sám
 tvoja láska nájde ma
E/G# 
 Kamkoľvek zablúdim
g# 
 ja viem, že budeš tam

c# f# 
 Ja viem, že budeš tam
E/G# 

c# 
 Kamkoľvek pôjdem sám
 tvoja láska nájde ma
 Kamkoľvek zablúdim
 ja viem, že budeš tam

c# 
 Ja viem, že budeš tam

f# 
 Kamkoľvek pôjdem sám
E/G# 
 tvoja láska nájde ma
 Kamkoľvek zablúdim
 ja viem, že budeš tam

 Ja viem, že budeš tam
c# g# 

c# 
 Zavolaj ma domov
 ja už sa neschovám

c# 
 Zavolaj ma domov
 ja už sa neschovám
 Už poznám tvoju tvár

 Zavolaj ma domov
f# 
 ja už sa neschoE/G# vám
 potrebujem teba, Láska
 potrebujem teba, Kráľ

 Zavolaj ma domov
f# 
 ja už sa neschoE/G# vám
 potrebujem teba, Láska
g# 
 potrebujem teba, Kráľ

c# 
 Viac ako vzduch, čo dýcham
 viac ako múdrosť, ktorú mám
 potrebujem teba, Láska
 potrebujem teba, Kráľ

f# 
 Viac ako vzduch, čo dýcham
E/G# 
 viac ako múdrosť, ktorú mám
 potrebujem teba, Láska
 potrebujem teba, Kráľ