Nebeské inšpirácie (foto: Marek Turčok 2016 / Campfest)


Nebeské inšpirácie

Keď umelec dostane nápad, zvykne sa hovoriť, že ho kopla múza. Asi všetci vieme, že sa jedná o mytologické bytosti, ktoré prinášali inšpirácie básnikom a poetom. Ak antický básnik niečo vytvoril, zdrojom jeho myšlienok teda bola múza. No a snáď už tušíte, že u kresťanských umelcov by to malo byť inak.

O čo tu ide?

Pri kresťanských piesňach myšlienka pochádza od Boha. Pravdaže, hovoríme teraz o hlavnej myšlienke, nie o každej prítomnej metafore a textovom stvárnení. Tento aspekt je veľmi dôležitý a odvážime sa tvrdiť, že pieseň, ktorej pôvodcom hlavnej myšlienky nie je Boh, nie je kresťanská.

Woah, teraz sa asi narušil vesmír. Znamená to, že všetky pesničky, ktoré človek vymyslel sám od seba, sú súce do koša a nemáme ich spievať či hrať?

Keď som (Matej) pred pár rokmi začal s niekoľkými ďalšími ľuďmi písať piesne pre naše spoločenstvo, rozhodne to nebolo tak, žeby som každé ráno vysedával v komôrke a dopytoval sa Ducha Svätého na nápady. Skôr som nejako vnútorne vnímal, že napríklad o istej téme by bolo fajn napísať pieseň a za určitý čas sa to naozaj podarilo. Keď túto pieseň hráme na chválach, vidíme, že prináša dobré ovocie – ľuďom pomáha priblížiť sa k Bohu a učiniť vo svojom živote určité rozhodnutie. Vnímame, ako prostredníctvom nej Boh koná a mne osobne veľmi pomáha aj v komôrkovej modlitbe.

Čo teda chceme povedať?

Správny motív

Ide (ako aj vo všetkom ostatnom) o motív. Boh vidí do srdca človeka. My ľudia sme často nedokonalí, ale Duch Svätý nás vie použiť aj tak. Jadrom je správne nastavenie mysle. Ak je tým najväčším impulzom túžba preraziť, zviditeľniť sa, byť duchovnejší, rýchlo nahrať cédečko alebo aj vytvoriť pieseň len preto, aby si vytvoril pieseň, niečo je zle.

Určite poznáš niekoľko veľkých služobníkov z kníh alebo festivalov, o ktorých vieš, že nemajú problém s počúvaním Božieho hlasu. A ty možno máš pocit, že žiadnu inšpiráciu od Boha nechytáš. Neboj sa. Veríme, že každému, kto chce úprimne nasledovať Krista a klaňať sa Otcovi v Duchu a pravde, Boh inšpiráciu dá. Rozhodujúce je mať zameranosť na Boha. Boh musí byť zmyslom, centrom, pointou kresťanskej piesne. Cez svoje slovo nám hovorí, že ako kresťania máme Kristovu myseľ 1Kor  2,16b SEB. To znamená, že sme vybavení na to, aby sme konali Kristove skutky. Ako Kristovi učeníci teda máme potenciál žiť v úplnej zhode s Duchom Svätým. A to sa týka aj písania chválospevov.

Chceme ťa teda jasne ubezpečiť – ak máš pocit, že Boží hlas akosi nepočuješ, ale tvoje vnútro chce vyjadriť Bohu lásku spevom a textom, neboj sa písať. Ak sú tvoje motívy správne, Boh tvoju tvorbu požehná a tvoje piesne budú prinášať ovocie. Zároveň ťa ale celým srdcom povzbudzujeme ísť ďalej, než sem. Otvorene treba povedať, že za každých okolností je oveľa lepšie cieľavedome sa modliť a celý tvorivý proces aktívne konzultovať s Bohom.

Skúsme sa na to pozrieť z inej stránky. Keď si človek sám od seba vymyslí myšlienku, ktorou chce dosiahnuť, aby bol Boh oslávený (a toto je skutočne ten najdôležitejší motív), veríme, že Boh ju môže požehnať a naozaj sa cez ňu osláviť. Avšak treba povedať, že ak to človek aj urobí so správnym motívom, ale bez modlitebnej prípravy, pieseň sa tým pripravuje o prorocký rozmer.

Ako autora ťa chceme konfrontovať s otázkou: chceš uvažovať nad spôsobmi, ako osláviť Boha, alebo chceš pozvať Boha, aby ti povedal, akým spôsobom túži byť oslávený?

Dúfame, že chápeš ten rozdiel.

Jednoznačne platí, že Boh si môže použiť všetky piesne. Ľudia môžu vstupovať do chvály a celé to môže byť veľmi dobré. Napriek tomu by sme na istej úrovni duchovného života mali začať intenzívne naháňať Ducha Svätého a čoraz viac smerovať k tomu, aby naše piesne skutočne pochádzali z Božieho srdca. Cieľom je, aby sme piesne písali ako spoluautori – aby sme na každej piesni spolupracovali s Duchom Svätým.

A to sa týka všetkých kresťanských piesní, nielen tých chválových.

Prispôsob sa

Keď už v tom máme jasno, očakávajme inšpirácie od Boha. Je potrebné poznamenať ešte niečo: Boh je Boh. Boh rozmýšľa inak ako my Iz 55,8a SEB. Boh je zvrchovaný. To znamená, že má najvyššiu, plnú, suverénnu moc, nikto ho neobmedzuje, nikomu nepodlieha a je úplne nezávislý. Z toho vyplývajú dve navzájom súvisiace veci.

 1. Boh neinšpiruje na počkanie. Neznamená to, že luskneš prstom a príde inšpirácia. Boh nehovorí podľa našich očakávaní a predstáv. My sa musíme prispôsobiť jemu, nie on nám.
 2. Boh inšpiruje spôsobom, ako chce on a v čase, kedy chce on. Často je to veľmi netypicky – mne (Tadeáš) napríklad dával jedno obdobie inšpirácie v čase, kedy som chodil spať. Niekedy Boh neinšpiruje dlhší čas vôbec, inokedy v krátkom časovom období hojne. Preto aj pieseň niekedy vznikne za pár minút, inokedy to trvá roky.

Trpezlivo vyčkávajme Božie našepkávanie. Buďme pripravení na jeho správny čas. Keď sa potom na to všetko pozrieme spätne, uvedomíme si, že Boh to požehnal v čase, ktorý sa nám síce nezdal najlepší, ale v konečnom dôsledku taký bol. Božie načasovanie je naozaj lepšie ako naše. Nech sa zrod novej piesne nedeje podľa našich predstáv, ale podľa Božích.

Prakticky

Ako konkrétne môžeme sťahovať nebeské inšpirácie na zem?

Z Božieho slova poznáme niekoľko spôsobov, akými Boh hovorí k človeku. Tento seriál je o písaní piesní, takže ostaneme zameraní primárne na túto oblasť. Keďže ale tieto riadky môžeš využiť aj mimo pesničkárstva, budeme sa snažiť byť čo najdetailnejší.

1. Boh hovorí cez Božie slovo

Toto vyplýva už z podstaty. Chceš vedieť, čo Boh hovorí? Ponor sa do knihy, ktorú nadiktoval. Božie slovo je najlepší zdroj pre novú pieseň, pretože máš istotu, že ide o Božie pravdy. Mnoho piesní je inšpirovaných žalmami alebo hymnami z Biblie. Tiež často spievame o Ježišovom diele na kríži, o zázrakoch, ktoré konal, alebo sa modlíme za jeho druhý príchod.

Božie slovo je nesmierne bohaté a živé, ukazuje nám mnohé náčrty a témy vhodné pre pieseň. Neboj sa ale začať zmýšľať tvorivo. Bolo by niečo zlé na piesni o Abrahámovej oddanosti, o nerovnom boji Dávida s Goliášom, o Božej múdrosti či o apoštolovi Pavlovi a jeho odhodlaní rozdať sa pre evanjelium? Niežeby Božia láska bola vyčerpateľná téma, ale keď sme nejakou témou presýtení, tak je občas ťažšie uvedomovať si jej význam a hodnotu. Nemusia byť predsa všetky piesne len o láske, vykúpení alebo spáse.

Možno sme vo výbere myšlienky spútaní, ale Božie slovo nie 2. list Timotejovi 2,9b SEB. Povzbudzujeme ťa, skladaj piesne o tom, o čom sa momentálne neskladajú. Spestrime témy slovenských kresťanských piesní! Môžeme skladať piesne aj o netradičných námetoch, ako napríklad potopa sveta, Jonášov život, ovocie Ducha či Božia výzbroj. Neboj sa nájsť inšpiráciu v Božom slove.

2. Boh hovorí cez zdravý rozum

O tomto sme si už tiež povedali. Rovnako ako apoštoli, aj my máme Kristovu myseľ. Ako hovorí známy vtip, nemusíme za Bohom chodiť s tým, či si máme na jedenie kúpiť rožok alebo žemľu. Ak veríme, že nás Duch Svätý vedie, v mnohých prípadoch sme schopní učiniť správne rozhodnutie aj bez toho, aby sme sa museli dopytovať neba.

V tvorení piesní sa to môže prejaviť napríklad tak, že sa pozrieš na to, ktoré piesne ti chýbajú. Ako som spomínal (Matej) na začiatku, niekoľko piesní som napísal práve takto. Skrátka, uprostred chvál pri vedení som občas zažil situáciu, kedy som vnímal, že máme ako spoločenstvo pri modlitbe vyznať určitú vec. Nenašiel som však na to vhodnú pieseň. V poriadku, v tej situácii to vieme vyriešiť spontánnym spevom a modlitbou.

Čo keby som si ale po chválach na to sadol, urobil si trebárs rešerš z Biblie a dal dokopy pieseň, ktorú viem použiť, keď sa táto situácie zopakuje? Je isté, že takáto pieseň prinesie ovocie. Ja a moji bratia a sestry sa cez ňu dostaneme bližšie k Otcovmu srdcu. Čo bolo v tomto prípade inšpiráciou? Obyčajný úsudok Skutky 15,28a SSV. Niekedy je fajn jednoducho dôverovať Duchu Svätému a pri všetkej duchovnosti sa prosto zamyslieť.

3. Boh hovorí cez Ducha Svätého (túžba v srdci, vnuknutie, prorocké slovo, sny, zjavenia, vytrženia, navštívenia)

Nebudeme tu detailne rozoberať všetky aspekty prorockého obdarovania, ale začneme na tej najelementárnejšej úrovni – ako počuť Boží hlas.

Vieme, že Boh s nami rozpráva priamo skrze Svätého Ducha v nás, pretože Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny 1Kor 2, 10b SEB. Každý zrelý kresťan si uvedomuje nevyhnutnosť samoty a ticha pred Bohom. Ticho nám pomáha sústrediť sa a upriamiť pozornosť na to, čo v našom vnútri hovorí. Pravdaže, niekedy sa nám Boží duch prihovára pri bežných činnostiach – pri varení, pri pití kávy, pri šoférovaní, pri umývaní zubov či dokonca pri sprchovaní. To, aby sme ho dokázali počuť, je vec duchovného rastu a určitého tréningu.

Ako znie Boží hlas v našom srdci? John Eldredge to veľmi farbisto opisuje nejako takto: asi všetci sme boli v situácii, kedy nás naozaj nahnevala nejaká blbosť. Chystáš sa zareagovať v internetovej diskusii, odseknúť v hádke niečo šťavnaté alebo len veľkolepo tresnúť dverami. A nejaký drobný, zanedbateľný hlások v tvojej hlave ti hovorí nerob to. To je on.

Toto jemné šepkanie Ducha Svätého často nepočujeme, pretože ho nepoznáme. Je nezmysel očakávať, že ho zachytíme pri veľkých životných otázkach, ako napríklad povolanie alebo výber životného partnera, ak sa s ním neradíme v každodenných rozhodovaniach. A ovplyvňuje to aj písanie piesní. Nie sme schopní prorocky zachytávať Božie myšlienky v piesňach, ak s Bohom nežijeme. Boží Duch sa nám ale neustále prihovára. Stačí sa len naladiť naňho.

V tejto oblasti je veľmi prospešné zapisovať si svoje modlitby, prorocké sny, veršíky, cez ktoré ti Boh niečo ukáže a priebežne sa k nim vracať. Takéto útržky sú esenciou nebeskej inšpirácie. Hoci na prvý pohľad môžu pôsobiť neotesane a nesúrodo, citlivý a umelecký prístup z nich vie vytvoriť hodnotný text piesne.

4. Rady starších kresťanov alebo autorít

Vieme, že Boh často pôsobí cez našich bratov a najmä cez skúsenejších kresťanov v našom okolí Sk 9,6 SEB, Ga 2,9 SEB. Je to niečo veľmi podobné ako v predchádzajúcom prípade. Ak sa ťa nejaká veta, povzbudenie alebo hoci aj napomenutie od druhého človeka dotkne a inšpiruje, určite si ju zapíš a neskôr sa k tomu vráť. Platí to aj na konkrétny skutok lásky, aktuálne svedectvo alebo životný príbeh tvojho brata.

Tento bod môžeme chápať aj z druhej strany – niekedy inšpiráciu do piesne prinesie druhý človek priamo ako spoluautor. Je dobré mať pri písaní otvorený postoj a pýtať sa na radu ohľadom konkrétnej piesne alebo zložitejšieho miesta v texte. Veľa mojich (Tadeáš) piesní, ktoré hráme s F6, vzniklo pri spolupráci s o. Martinom Mekelom. V tomto prípade sa potrebujeme učiť pokore a dovoliť druhému človeku zasahovať do vzniku piesne už od jeho začiatku.

5. Okolnosti a situácie

Špecifickým spôsobom Božieho našepkávania je prihovárať sa nám cez situácie, ktoré zažijeme 1Kor 16,9 SSV. Niečo, čo sa nám prihodí, môžeme z Božieho vnuknutia premeniť v hlavnú myšlienku piesne. V mnohých prípadoch sme počuli, že niektorá pieseň vznikla na základe prežitej situácie alebo konkrétneho svedectva. Piesne o Božej vernosti, o otvorených dverách, o milosti a odpustení.

Boh sa k nám v každej chvíli prihovára v rôznych okolnostiach nášho života. Biblia nás dokonca učí, že celé stvorenstvo a príroda okolo nás prespevuje Bohu mohutnú pieseň chvály Ž 98. Piesňou inšpirovanou prežitou skúsenosťou vieme tiež svedčiť ostatným o veľkých Božích prisľúbeniach a skutkoch. Naučme sa mať otvorené oči a srdce. Možno nebudeš vždy počuť slová v mysli, ale cez situáciu, ktorú prežiješ, sa ťa Boh dotkne.

Zhrnutie

 • prvá a najdôležitejšia otázka je tvoj motív
 • vždy je lepšie spýtať sa na názor Boha
 • nebeské inšpirácie získavame cez:
  • Božie slovo
  • zdravý rozum
  • Ducha Svätého
  • rady druhých kresťanov
  • okolnosti a situácie

Buď flexibilný

Na záver ešte pár slov. Občas sa stane, že Boh dá k piesni špecifickú inštrukciu. Napríklad, mne (Tadeáš) dal popri inšpirácii pokyn, aby bol refrén vzniknutej piesne čo najjednoduchší. Pri inej piesni som počul inštrukciu: nech je táto pieseň interakciou spevákov s publikom. Takisto, pri tvorbe produkcie a aranžmánu nás Boh rád nasmeruje na celkový dojem, ktorý má pieseň u poslucháča spôsobiť. Preto niekedy daná pieseň nadobudne finálnu podobu až na tretíkrát.

Dve piesne s rovnakou témou, ale rozličnou produkciou a aranžmánom, môžu vyvolať dva úplne rozličné dojmy, napríklad dve piesne priamo inšpirované Žalmom 23 – od Lámačských chvál alebo Timothy. Porovnaj si to aj napríklad s čiastočnou inšpiráciou u Miťa Bodnára alebo Jeremyho Riddla. Koľko rozličných tvorivých riešení vie priniesť nevyčerpateľná Božia dobrota!

Každá pieseň má tiež inú funkciu. Nemusí byť každá špeciálna. Niektoré sú určené stať sa veľkými hitmi, iné majú len pripraviť pôdu pre ďalšie. Každá by však mala byť inšpirovaná Bohom niektorým z jeho spôsobov. Pieseň nemá slúžiť jej autorovi alebo ho oslavovať, ale má slúžiť Božiemu ľudu, aby sa cez chvály približoval k Otcovi. Pre autora je však veľkým požehnaním, keď sa druhí ľudia modlia piesňou, ktorú z Božej milosti zložil. Modlíme sa za teba, aby si mal srdce otvorené na Ducha Svätého, pozornosť upretú na Krista a neutíchajúcu túžbu osláviť Otca celým svojím životom.


Ak ťa článok zaujal a máš chuť diskutovať, zapoj sa do našej komunitnej FB skupiny: 4334 parťáci a ďalší slovenskí chváloví ľudia.

Tadeáš Gavala už vyše 12 rokov hrá na klávesy a píše piesne pre skupinu F6. Kapelu tiež manažuje a stará sa o niekoľko ďalších skladateľov a projektov v rámci Umeleckého centra F6. Pôsobil ako lektor v Timothy Worship Centre a dokopy vytvoril či spolupracoval pri vzniku cca 100 piesní.

Matej Hudáček sa už dekádu venuje online kresťanským spevníkom a niekoľko rokov vedie chvály v spoločenstve Nehem v Trebišove. S bratom Jánom publikujú v hudobnom blogu Kopa Vecí, skladaniu piesní sa venuje zatiaľ len v rámci vlastného spoločenstva.