Pastier

intro

1:

DDPán Boh AAje pastier hhmôj
DDnič mi eenebude GGchýbať
DDNa pastAAvách zelehhných
DDdobrú eepašu mi GGchystá

2:

K vodám tichým vodí
dušu moju napája
cestou spravodlivou
kvôli sebe sprevádza

chorus:

EEAj keby som f#f#dolinou šiel
kde c#c#tôňa smrti svoj AApríbytok má
E/G#E/G#ja nebudem sa f#f#zlého báť
veď c#c#ty si stále AAso mnou

EETvoj prút a tvoja f#f#palica
ma c#c#potešujú na AAmojich cestách
E/G#E/G#a pred mojimi f#f#nepriateľmi
mi c#c#bohatý stôl AAchystáš

interlude

3:

Olej pomazania
leješ na moju hlavu
Pohár môj napĺňaš
pohár môj preteká

chorus

instrumental chorus

4:

Dobré a milosť len
budú so mnou vždy kráčať
v dome Hospodina
budem naveky bývať