Pastier

 Pán Boh je pastier môj
 nič mi nebude chýbať
 Na pastvách zelených
 dobrú pašu mi chystá

 K vodám tichým vodí
 dušu moju napája
 cestou spravodlivou
 kvôli sebe sprevádza

 Aj keby som f# dolinou šiel
 kde c# tôňa smrti svoj príbytok má
E/G# 
 ja nebudem sa f# zlého báť
 veď c# ty si stále so mnou

 Tvoj prút a tvoja f# palica
 ma c# potešujú na mojich cestách
E/G# 
 a pred mojimi f# nepriateľmi
 mi c# bohatý stôl chystáš

 Olej pomazania
 leješ na moju hlavu
 Pohár môj napĺňaš
 pohár môj preteká

 Dobré a milosť len
 budú so mnou vždy kráčať
 v dome Hospodina
 budem naveky bývať