Si viac

 Si viac ako pocit
 krásne slová, ako pieseň
 viac ako básnik opísať ťa vie
c# 
 Si viac ako priateľ
 Večná nádej, ako túžba
f# 
 viac ako láska – ktorá za mňa zomrela

 Som smädný po tebe, Ježiš
 dýcham pre teba
 dýcham skrze teba
 Ty si mojím dychom

 Si viac ako chrám
 ako zbožnosť, ako viera
 viac ako skutky, ako činy pre teba
 Si viac ako obeť
 ako kríž, ako spása
 viac ako večnosť, ako celé nebesá