Si viac

intro

1:

EESi viac ako pocit
hhkrásne slová, ako pieseň
AAviac ako básnik opísať ťa EEvie
c#c#Si viac ako priateľ
DDVečná nádej, ako túžba
f#f#viac ako láska – ktorá za mňa EEzomrela

chorus: 2x

AASom smädný po tebe, Ježiš
FFdýcham pre teba
CCdýcham skrze teba
GGTy si mojím dychom

interlude

2:

Si viac ako chrám
ako zbožnosť, ako viera
viac ako skutky, ako činy pre teba
Si viac ako obeť
ako kríž, ako spása
viac ako večnosť, ako celé nebesá

chorus 4x

outro