Skláňame kolená

1:

DDSkláňame kolená
GGchceme hľadieť s čistým srdcom
na tvoju tvár
DDHľadáme ako prísť
GGbližšie k tvojim bránam
v tvojej blízkosti stáť

interlude

2:

Klopeme na dvere
ktoré máš vždy v svojej moci
otvoriť nám
Túžime uvidieť
ako tomu, čo zomrelo
hovoríš vstaň!

chorus:

Otče CCGGFFDDnáš, učiň z CCGGFFDDnás
CCpokoleGGnie, ktoré viFFDD
CCnové veGGci okoFFlo DDnás
Pane CCGGFFDDnáš, učiň z CCGGFFDDnás
CCpokoleGGnie, ktoré viFFDD
CCprebudeGGnie pri kažFFdom z DDnás

3:

Zo srdcom zlomeným
chceme ísť do boja
v ktorom víťaz si ty
Ohlásiť zajatým
že sú pre nich otvorené
dvere väzníc

4:

V duchu a v pravde žiť
v boji proti vlastným hriechom
do krvi ísť
V pôste a v pokání
zažať oheň v nás
po mocnom prebudení