Skláňame kolená

Skláňame kolená
chceme hľadieť s čistým srdcom
 na tvoju tvár
Hľadáme ako prísť
bližšie k tvojim bránam
 v tvojej blízkosti stáť

 Klopeme na dvere
 ktoré máš vždy v svojej moci
 otvoriť nám
 Túžime uvidieť
 ako tomu, čo zomrelo
 hovoríš vstaň!

 Otče š, učiň z s
pokolenie, ktoré vi
nové veci okolo nás
 Pane š, učiň z s
pokolenie, ktoré vi
prebudenie pri každom z nás

 Zo srdcom zlomeným
 chceme ísť do boja
 v ktorom víťaz si ty
 Ohlásiť zajatým
 že sú pre nich otvorené
 dvere väzníc

 V duchu a v pravde žiť
 v boji proti vlastným hriechom
 do krvi ísť
 V pôste a v pokání
 zažať oheň v nás
 po mocnom prebudení