Ježiš môj

Ježiš A/C# môj
 pred tvojou stojím obeťou
nechal si D/F# slávu
zomrieť si šiel

MnohoA/C# krát ja žasnem
 ako máš ma rád
stojím tu dnes ešte raz
 stojím tu dnes ešte raz

 D/F# znovu hľadím na kríž
 kde si svoj život dal
 som D/F# pokorený láskou
 srdce zlomené mám
znovu ďakujem ti
D/F# ďakujem, svoj život ti dám

 Najvyšší si teraz
 Ježiš na nebi
 nebeský vládca
 raz budem tam stáť

 Teraz však ja žasnem
 ako máš ma rád
 a chválu ti vzdám ešte raz
 chválu ti vzdám ešte raz

Vďaka za tvoj kríž
vďaka A/C# za tvoj kríž
Vďaka za tvoj kríž
 priateľ môj