Na orlích krídlach

 Počul si už, že ten, čo stvoril nás
 neustáva a A# nezomdlieva
 Keď sme ustatí, silu dáva nám
 keď v nás sily niet, A# mocou napĺňa

 Tam, kde iní plesajú
F  tam, kde iní A# padajú
 Tí, čo na Pána čakajú
 hojne moci A# naberú

 Na orlích krídlach sa
vznášajú tí, čo na Boha čakajú
 a príval nových síl
dostanú tí, čo len v neho dúfajú

 Bežia a nezomdlievaA# 
 chodia a neustávaA# 

 Môžeš za ním ísť
 on ti A# krídla dá
 s nimi doletíš