Ukáž, čo dokážeš tySvätý, svätý Boh všemohúci
 hodný si vziať slávu a moc
 tak ukáž, čo dokážeš ty

 Ukáž,  čo dokážeš ty
 nič menej, nič viac, len to
 čo dokážeš ty
 s tými, čo ti všetko dajú

 Môžeš f#  vykonať aj dnes
 viac, než viem snívať
 len tak  dotknúť sa nás dnes
 a zjaviť svoju slávu

 Urob f#  nemožné veci pre nás
 nemožné veci pre nás
 možné pre teba