Nestačí

 Keď život medzi A# prsty uniG7 
 keď telo bdie, no A# srdce zaspáG7 va
 nestačí sa A# skryť do mnohých G7 slov
 nestačí len v A# sebe dusiť G7 zlosť

Nestačí A# liek na smúG7 tok
nerieši v A# duši náš G7 bôľ
Nestačí A# skrývať svoj G7 žiaľ
keď viečka A# priviera G7 plač

 Nestačí deň ani celý rok
 nájsť zmysluplný cieľ, istý krok
 Keď hľadáme tam, kde to niet
 tam nepomôže plač ani smiech

 Nestačí byť ani mať
 pre všedné dni, večný čas
 Nestačí dýchať a jesť
 ísť cestou čo nemá smer

 Nestačí bdieť ani spať
 nestačí deň čo deň vstať
 Nestačí vznešený cieľ
 nestačí pre život mrieť

 Nestačí len dom na piesku mať
 keď búrka príde, nezostane stáť
 Nestačí na základ slamu dať
 keď príde oheň, ostane len prach