Pastier

chorus: 8x

hhPán je GGmôj pastier, nič mi DDnechýbaAA

1:

hhPán je môj GGpastier, nič mi DDnechýbaAA
hhpasie GGma na zeleDDných pasienAAkoch
hhvodí GGma k tichým DDvodám
AADušu mi hhosviežuje
GGvodí DDma po správnych AAchodníkoch

chorus 4x

2:

Aj keby som mal ísť tmavou dolinou
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou
Tvoj prút, tvoja palica
tie sú mi útechou

chorus 4x

3:

Prestieraš mi stôl pred očami
mojich protivníkov
leješ mi olej na hlavu
môj kalich mi napĺňaš až po okraj
až po okraj, Pane môj

chorus 4x

4:

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života
a budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní

chorus 4x

interlude

chorus 4x

interlude

4

chorus 8x

outro