Pastier

 Pán je môj pastier, nič mi nechýba

 Pán je môj pastier, nič mi nechýba
 pasie ma na zelených pasienkoch
 vodí ma k tichým vodám
 Dušu mi osviežuje
 vodí ma po správnych chodníkoch

 Aj keby som mal ísť tmavou dolinou
 nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou
 Tvoj prút, tvoja palica
 tie sú mi útechou

 Prestieraš mi stôl pred očami
 mojich protivníkov
 leješ mi olej na hlavu
 môj kalich mi napĺňaš až po okraj
 až po okraj, Pane môj

 Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
 po všetky dni môjho života
 a budem bývať v dome Pánovom
 mnoho a mnoho dní