Otče náš

DDOtče náš, ktorý si
GGna neDDbesAAiachGGDDAA

DDPosväť sa meno tvoje
príď GGkráDDľovstAAvo GGtvDDoAAje

Buď DDvôľa tvoja
ako v GGnDDeAAbi tak i GGna DDzeAAmi

DDChlieb náš každodenný
GGdaj DDnám AAdnesGGDDAA

A DDodpusť nám naše viny
ako GGi my DDodpúšťaAAme
GGsvojim DDvinníAAkom

GGA neuDDveď nás
GGdo pokuDDšenia
ale GGzbav nás zléAAho
ADDmen

celé od znova ešte raz

interlude

outro:

Lebo GGtvoje je kráľovsDDtvo
aj GGmoc i sláDDva
na GGveky vekov. AAAmen
ADDmen