Otče náš

Otče náš, ktorý si
na nebesiach

Posväť sa meno tvoje
 príď kráľovstvo tvoje

 Buď vôľa tvoja
 ako v nebi tak i na zemi

Chlieb náš každodenný
daj nám dnes

 odpusť nám naše viny
 ako i my odpúšťame
svojim vinníkom

A neuveď nás
do pokušenia
 ale zbav nás zlého
 Amen

 Lebo tvoje je kráľovstvo
 aj moc i sláva
 na veky vekov. Amen
 Amen