Ty si Boh, ktorý vládne

 Ty si Boh, ktorý vládne
 na nebi
 Ty si Boh, ktorý vládne
 na zemi

 Kto ťa oslávi
 kto ťa vyvýši
 kto ti chválu vzdá
 ak nie my?

 Ja ťa oslávim
 ja ťa vyvýšim
 Ja ti chválu vzdám
 Ježiš môj