Čakám teba, Kráľ

intro

1:

Ak CCviera hýbe vrchmi
aatak nech ustúGGpia
vyhCCliadať sme ťa prišli
čaaakáme na teGGbaFF
čakáme na teCCbaaaGG

Aj keď CCstvorenia si Pánom
aasrdce mi pozGGnáš
CCautorom si spásy
od aavekov rád ma GGmášFF

chorus:

Čakám teba, CCKráľ
dlane ddmám dvihnuaaGG do FFchvál
Teba CCctím, tebe ddlen
spievam aahaGGleaaluGGFFja

2:

Ty si všetko, čo si sľúbil
si verný a pravdivý
ty mi plníš všetky túžby
chcem len s tebou byť

chorus

bridge: 4x

FFHaleaaluGGja

chorus 4x