Čakám teba, Kráľ

 Ak viera hýbe vrchmi
tak nech ustúpia
 vyhliadať sme ťa prišli
 čakáme na teba
 čakáme na teba

 Aj keď stvorenia si Pánom
srdce mi poznáš
autorom si spásy
 od vekov rád ma máš

 Čakám teba, Kráľ
 dlane mám dvihnu do chvál
 Teba ctím, tebe len
 spievam a haG lea luG F ja

 Ty si všetko, čo si sľúbil
 si verný a pravdivý
 ty mi plníš všetky túžby
 chcem len s tebou byť

Haleluja