Žehnaj Pánovi

chorus 3x:

Žehnaj CCPánoGGvi, duša, DDPánoeevi
CCjeho sväté GGmeno DDchváľ
spievaj CCzo všetkých eesíl CCDDnoeevi
CCveď on je DDhoden GGchvál

1:

CCSlnko vycháGGdza, nový DDdeň je eetu
CCna tvoju GGpieseň znovu DDprišiel eečas
CCčokoľvek ma GGstretne, DDčokoľvek ma eezastaví
CCvečer ma GGnájde s piesňou DDna peGGrách

chorus 2x

2:

Milostivý, milosrdný
zhovievavý a veľmi láskavý
o tvojej dobrote stále spievam
pre tisíce dôvodov, čo v srdci mám

chorus 2x

Woah

spievaj CCzo všetkých eesíl CCDDnoeevi
CCveď on je DDhoden GGchvál

3:

A v ten deň, keď ma sila opustí
keď sa koniec priblíži a môj čas sa naplní
stále v mojom vnútri pieseň bude znieť
na tisíce rokov, Pane, pri tebe

chorus 2x