Žehnaj Pánovi

 Žehnaj Pánovi, duša, Pánovi
jeho sväté meno chváľ
 spievaj zo všetkých síl novi
veď on je hoden chvál

Slnko vychádza, nový deň je tu
 na tvoju pieseň znovu prišiel čas
čokoľvek ma stretne, čokoľvek ma zastaví
večer ma nájde s piesňou na perách

 Milostivý, milosrdný
 zhovievavý a veľmi láskavý
 o tvojej dobrote stále spievam
 pre tisíce dôvodov, čo v srdci mám

 Woah
 spievaj zo všetkých síl novi
veď on je hoden chvál

 A v ten deň, keď ma sila opustí
 keď sa koniec priblíži a môj čas sa naplní
 stále v mojom vnútri pieseň bude znieť
 na tisíce rokov, Pane, pri tebe