Nebudem sa báť

f# 
 
f# Nebudem sa báť zlého
f# hoc‘ by som šiel temným údolím

f# 
 
f# Ty si so mnou
ty si so mnou
f# 
 ty si so mnou
f#