Príď tvoje kráľovstvo

intro

chorus 1: 3x

EEPríď tvoje kráľovstvo
nech c#c#znie tvoj tichý hlas
Príď tvoje AAkráľovstvoHH
medzi EEnás

chorus 2:

EEPríď tvoje kráľovstvo
tvoja c#c#vôľa sa staň
Príď tvoje AAkráľovstvoHH
ja voEElám

1:

Nech f#f#stratení sú nájdení
AAslepý zrak nech uzrie svetla EEjas
f#f#toľkokrát si odpustil
ty z AAprachu zeme dvihol si EEnás

f#f#Dnes tvoj ľud k tebe modlí sa
AAzapáľ naše srdcia pre tvoj EEplán
Nech f#f#príde tvoje kráľovstvo
ja z AAhĺbky svojho srdca voEElámHH

chorus 1 + 2

bridge:

c#c#Prosím, Ježiš, buď môj Pán
nech HHbúrka v mojom vnútri ustúAApi
c#c#Vylej lásky oceán
nech môj HHnemý hlas je opäť počuAA

chorus 1 + 2 2x

outro