Príď tvoje kráľovstvo

Príď tvoje kráľovstvo
 nech c# znie tvoj tichý hlas
 Príď tvoje kráľovstvo
 medzi nás

Príď tvoje kráľovstvo
 tvoja c# vôľa sa staň
 Príď tvoje kráľovstvo
 ja volám

 Nech f# stratení sú nájdení
slepý zrak nech uzrie svetla jas
 Už f# toľkokrát si odpustil
 ty z prachu zeme dvihol si nás

f# Dnes tvoj ľud k tebe modlí sa
zapáľ naše srdcia pre tvoj plán
 Nech f# príde tvoje kráľovstvo
 ja z hĺbky svojho srdca volám

c# Prosím, Ježiš, buď môj Pán
 nech búrka v mojom vnútri ustúpi
c# Vylej lásky oceán
 nech môj nemý hlas je opäť poču