Čo to dá

 
 Tak jak odpúšťame
 my svojim vinníkom
 tak odpusť nám ty, Pane
 a nenechaj nás v zlom

 
 Tvoja vôľa nech je
 v nebi aj na zemi
 tí, čo chlieb denne prosia
 tak, Pane, to sme my
 tu dolu na zemi

 Budem chváliť svojho Pána
 on mi silu na to 
 budem spievať svojmu Bohu
spievať, čo to 
 čo to 

 Chcem teba vzývať, Bože
 každý jeden deň
 ty víťaz si nad hriechom
 tak preto spievať chcem
 spievať smiem