Čo to dá

intro

1:

hhTak jak GGodpúšťameDD
hhmy svojim GGvinníDDkom
hhtak odpusť GGnám ty, PaDDne
hha neneGGchaj nás v DDzlom

interlude

2:

Tvoja vôľa nech je
v nebi aj na zemi
tí, čo chlieb denne prosia
tak, Pane, to sme my
tu dolu na zemi

interlude

chorus: 2x

Budem hhchváliť svojho GGPána
on mi DDsilu na to AA
budem hhspievať svojmu GGBohu
DDspievať, čo to AA
čo to hhGGDDAA

chorus 2:

Chcem teba vzývať, Bože
každý jeden deň
ty víťaz si nad hriechom
tak preto spievať chcem
spievať smiem

interlude

chorus

interlude

chorus 2