Za slovenský národ

intro

1:

hhNad TatGGrou sa blýska, DDhromy AAdivo bijúhhGGDDAA
hhzastavGGme ich bratia, DDveď sa AAoni stratia
hhSlováci GGožijúDDAA
hhTo SloGGvensko naše DDposiaľ AAtvrdo spalo
hhale GGblesky hromu DDvzbudzuAAjú ho k tomu
hhaby sa GGprebraloDDAA

hey

2:

Ježiš, svätá Nádej, on, Baránok Boží
zoslal svojho Ducha a ten, kto v neho dúfa
do rúk sa mu vloží
Kristus náš je víťaz, vyhral všetky boje
pred ním kľakne každý, ktorý chce žiť navždy
zloží všetky zbroje

hey

3:

Za národ slovenský modlíme sa, Pane
ty ho žehnaj mocne, keď ťa prosí vrúcne
a skladá svoje zbrane
Tvoju milosť, Bože, denne poznať smieme
tys’ chlieb každodenný, Kristus Boh nemenný
len tebe ďakujeme

hey

4:

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
zastavme ich bratia, veď sa oni stratia
Slováci ožijú

outro