Za slovenský národ

 
 Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
 zastavme ich bratia, veď sa oni stratia
Slováci ožijú
 To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo
 ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu
aby sa prebralo

 
 Ježiš, svätá Nádej, on, Baránok Boží
 zoslal svojho Ducha a ten, kto v neho dúfa
 do rúk sa mu vloží
 Kristus náš je víťaz, vyhral všetky boje
 pred ním kľakne každý, ktorý chce žiť navždy
 zloží všetky zbroje

 Za národ slovenský modlíme sa, Pane
 ty ho žehnaj mocne, keď ťa prosí vrúcne
 a skladá svoje zbrane
 Tvoju milosť, Bože, denne poznať smieme
 tys‘ chlieb každodenný, Kristus Boh nemenný
 len tebe ďakujeme

 Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
 zastavme ich bratia, veď sa oni stratia
 Slováci ožijú