Nezastaviteľní

 
 Sme nezastaviteľní
 pre nádej nášho Kráľa
 tak kolená si skloňme
 pred tým, čo život dáva

 Sme neporaziteľné
deti nášho Kráľa
 tak pozdvihnime srdcia
 nech chvála je mu vzdaná

 Spievam haleluH/D# ja
c# haleluja, amen
haleluja, amen