Pastier

c# 
 
 Život môj boľa
 pohľac# dom uzdravíš
 zjazvený, strate
 znova c# tebou nájde

 Keď tvoj Duch zavanie
 odvac# hou, vierou a láskou
 zaplesám, zaplec# m

 Keď Pán je môj pastier
 nemu trápiť
 Ty sám vedieš k vodám
 keď ma c# môj smäd trápi
 Smäd c# m
 čo uhasíš ty c# m

Len m
c# 
 Ty sám
c# 

 Každý deň kráčať chcem
 za tvojím hlasom putujem
 s tebou som v bezpečí
 pod tvojím plášťom ukrytý

 Dnes už viem, že si ten
 nemenný, stály a verný
 že si tu, stále tu, prítomný

 Len ty si prameň
 len ty si c# prameň
 Len ty si prameň
našich c# sŕdc