Pastier

intro

1: 2x

Život EEmôj boľaHH
pohľac#c#dom uzdraAAvíš
zjazveEEný, strateHH
znova c#c#tebou nájdeAA

Keď tvoj EEDuch zavaHHnie
odvac#c#hou, vierou a AAláskou
zapleEEsám, zapleHHc#c#mAA

chorus:

Keď EEPán je môj HHpastier
nemuhhsím sa AAtrápiť
Ty EEsám vedieš k HHvodám
keď ma c#c#môj smäd AAtrápi

Smäd EEHHc#c#m
čo AAuhasíš ty EEHHc#c#m
AALen EEHHc#c#mAA

2:

Každý deň kráčať chcem
za tvojím hlasom putujem
s tebou som v bezpečí
pod tvojím plášťom ukrytý

Dnes už viem, že si ten
nemenný, stály a verný
že si tu, stále tu, prítomný

chorus 2x

interlude

bridge: 4x

Len ty si EEprameňHH
len ty si c#c#prameňAA
Len ty si EEprameň
HHnašich c#c#sŕdcAA

chorus

outro