Žijem

1:

V GGtemnote vstávam
v tichu sa zobúdzam
Ach, CCkam, kam som zašiel GGsám?
Zo sna sa preberám
väzenie otváram
Ach, CCkam, kam som zašiel GGsám?

DDtuším svitaCCnie
DDpokým temno CCzaženieš

chorus:

Ty eehľadáš ma, CCvoláš ma
GGhluchotu DDprerážaš
eedýcham sám, CCdvíham sa
GGteraz žijem DDrád

Do eetemnôt si CCzasvietil
sGGlepotu mi DDvyliečil
eedýcham sám, CCdvíham sa
GGteraz žijem DDrád

2:

Neskoro, Láska
začal som hľadať tvoju tvár
Tak dlho blúdil som
Moje srdce je prázdne
nepokoj a smútok cíti vždy
keď nebývaš v ňom

Dnes tvoj cítim dych
keď tvár mi pohladí

chorus

interlude

bridge: 2x

Veď len eety si všetko, CCčo chcem
koho GGhľadám
a z DDcelej duše eetúžim
aby CCsom ťa našiel, GGLáska
teba, DDLáska

chorus