Žijem

 
 temnote vstávam
 v tichu sa zobúdzam
 Ach, kam, kam som zašiel sám?
 Zo sna sa preberám
 väzenie otváram
 Ach, kam, kam som zašiel sám?

 Už tuším svitanie
pokým temno zaženieš

 Ty hľadáš ma, voláš ma
hluchotu prerážaš
 už dýcham sám, dvíham sa
teraz žijem rád

 Do temnôt si zasvietil
 slepotu mi vyliečil
 už dýcham sám, dvíham sa
teraz žijem rád

 Neskoro, Láska
 začal som hľadať tvoju tvár
 Tak dlho blúdil som
 Moje srdce je prázdne
 nepokoj a smútok cíti vždy
 keď nebývaš v ňom

 Dnes tvoj cítim dych
 keď tvár mi pohladí

 Veď len ty si všetko, čo chcem
 koho hľadám
 a z D/F# celej duše túžim
 aby som ťa našiel, Láska
 teba, D/F# Láska