Prebuď ma

Intro

1:

Hneď GGzrána volCCám, duša, GGvstaňCC
Som GGhladný, smädCCný, hľadeeám
A GGLáske vraCCvím, poď a GGvstaňCC
a GGrozpáľ aCCko prvýeekrát

chorus:

GGDuch žijúCCceho Boha, GGpríď
zosD/F#D/F#túp a obnov eema
príď, CCprebuď ma zo GGspánD/F#D/F#ku
eeZavej srdca CCjaskyňami
GGnaplň D/F#D/F#ma, nech preteeeCCGGD/F#D/F#m

eenech preteGGkám

intro

1

chorus 2x

bridge:

Duchu eepríď a naplň GGchrám
nech tvoja eesláva horí v GGnás
Duchu CCpríď a zapáľ eenás
nech tvoja CCsvätosť žiari z GGDDs

chorus

nech pretekeeCCGGD/F#D/F#ám

nech preteGkám