Poďte a pozrite

 Poďte a pozrite, hrob je prázdny

G/H G/H 
 
G/H Poďte G/H pozrite, hrob je prázdny!
G/H Už ho niet, G/H tu ho niet, žije slávny!
Rýchlo vstaň a svetu krič, že

Vzkriesený žije n
Všemocný Otec ho vzkriesil
 z hrobu G/H vstal
G/H 

 Kde je, smrť, osteň tvoj, tvoja pýcha?
 Kristovým zem víťazstvom znova dýcha
 Rýchlo vstaň a svetu krič, že

 Vzkriesený žije Pán
 Víťazný smrti vzal vládu
 z hrobu vstal

 Žije n! AleG/H luja!

 Aleluja, aleluja!