Poďte a pozrite

Poďte a pozrite, hrob je GGprázdny

Intro

1:

G/HG/HPoďte CCa G/HG/HpozriCCte, hrob je GGprázdny!
G/HG/HUž ho CCniet, G/HG/Htu ho CCniet, žije GGslávDDnyCC!
aaRýchlo vstaň a CCsvetu krič, že

chorus 1:

GGVzkriesený žije eeCCn
GGVšemocný Otec ho eevzkrieCCsil
z hrobu G/HG/HvstalCCG/HG/HCCGG

2:

Kde je, smrť, osteň tvoj, tvoja pýcha?
Kristovým zem víťazstvom znova dýcha
Rýchlo vstaň a svetu krič, že

chorus 2:

Vzkriesený žije Pán
Víťazný smrti vzal vládu
z hrobu vstal

bridge: 4x

Žije GGaan! AleG/HG/HluCCja!

bridge 2: 4x

AleGGluja, aleeeluCCja!

outro