Symfónia neba

intro

1: 2x

GGChvála, AAúcta, GGsila a AAsláva
GGnech sa AABohu vždy eevzdáva

interlude

1 2x

chorus: 2x

AleAAluGGja, hhvládne Boh
všeAAmocný Pán
AleAAluGGja, aeemen!

1 2x

chorus 2x

bridge: 4x

hhVzdaj mu úctu, GGpadni na kolená
AAhlas svoj dvíhaj eev symfónii neba

chorus 2x

outro