Symfónia neba

G/H 
 
Chvála, úcta, sila a sláva
nech sa Bohu vždy vzdáva

 Aleluja, vládne Boh
 všemocný Pán
 Aleluja, amen!

 Vzdaj mu úctu,  padni na kolená
hlas svoj dvíhaj  v symfónii neba