Ponesieš ma

 
 Na plecia si ťarchu dávam
 skúšam stvoriť si svoj svet
 Striebro v sebe život nemá
 modly sám si musím niesť

 Tam, kde orly majú hniezda
 či odtiaľ príde záchrana
 Sám mi v pravde spásu dávaš
 ponesieš ma do konca

 Ty ma nenecháš, si tieň v páľave dní
 úkryt v búrke mám, si Boh ver
 Nechám sa tebou niesť, vtedy lietať smiem
 ty si Boh a G/H iného niet

 Ty si Boh a iného niet

 Silu  rukám dáš, pevnosť nohám
 s tebou  zvíťazím, hory zdolám
 Rieka  preteká cez suchú zem
 život  prináša tebe aj mne