Záchranár

H7 
 
H7 
 Keď sa pred tebou  hlbina zjaví
H7 
 tak nezabúdaj,  kto je Boh pravý
H7 
 Ten, kto sa pozrie  do jeho očí
H7 ten sa nebojí do vody skočiť

Aleluja, H7 aleluja, alelu
Aleluja,H7  alelu

 Ale-ale-ale-aH7 leluja
 ale-ale-ale-aH7 leluja
 Ale-ale-ale-aH7 leluja
 ale-ale-ale-aH7 leluja

 Tak môžu starci, ale aj mladí
 spoločne s tebou po vode chodiť
 Hlboká voda nám neublíži
 záchranár Ježiš nás drží

 Ten, kto sa pozrie do tvojich očí
 ten sa nebojí do vody skočiť
 Hlboká voda nám neublíži
 záchranár Ježiš nás drží