Blízky

D/F# D/F# 
 
 Slabý pred tebou
 pravdy dar si môj
 Večnou nádejou
 je sila tvojich slov

 Si tu blízko, pri mne blízko

 Ty mi dávaš sny
 tvoj dych dodá síl
 Blízky krížom si
 nenecháš ma ísť

 Celý chcem byť tvoj
 vždy pri tebe stáť
 Buď mojim víťazstvom
 nech srdce pevné mám
 Ježiš, priateľ môj
 navždy chcem byť iba tvoj