Jedinečný

intro

1:

Tvojím EEsrdcom pozvaní
tvojou c#c#krvou obmytí
Smieg#g#me dvíhať HHsrdce aj hlas
Tvojou EEláskou chránení
tvojou c#c#slávou odetí
Smieg#g#me v bázni HHpred tebou stáť

chorus: 2x

Si EEsvätý, si AAjedinečný
si HHBoh, náš AABoh

interlude

2:

Tvojím slovom vedení
tvojím darom sýtení
Smieme kráčať bez strachu v nás
Tvárou v tvár bez obáv
čeliť bojom, bolestiam
Smieme dýchať tvojho Ducha

chorus 2x

bridge: 2x

Ako c#c#cirkev zídení
v jednom AAtele spojení
k tebe HHupierame zraAAk
k tebe HHupierame zraAAk

chorus až do het