Jedinečný

c# g# 
 
 Tvojím srdcom pozvaní
 tvojou c# krvou obmytí
 Smieg# me dvíhať srdce aj hlas
 Tvojou láskou chránení
 tvojou c# slávou odetí
 Smieg# me v bázni pred tebou stáť

 Si svätý, si jedinečný
 si Boh, náš Boh

 Tvojím slovom vedení
 tvojím darom sýtení
 Smieme kráčať bez strachu v nás
 Tvárou v tvár bez obáv
 čeliť bojom, bolestiam
 Smieme dýchať tvojho Ducha

 Ako c# cirkev zídení
 v jednom tele spojení
 k tebe upierame zrak
 k tebe upierame zrak