Daj mi výhľad

Intro:

CCGGFFaaGG

1:

Teba, CCBože môj, hľadám a GGvyzerám
daj mi FFvýhľad aaodkiaľ vidíš GGsvet
Len ty, CCBože môj, si mojou GGzáchranou
daj mi FFmúdrosť, ty aavieš čo robiť GGmám

interlude

2:

Teba, Bože môj, hľadám a vyzerám
daj mi výhľad odkiaľ vidíš svet
Len ty, Bože môj, si mojou záchranou
daj mi múdrosť, ty vieš kam kráčať mám

interlude

chorus: 2x

Zo všetFFkých síl ddteba GGlen
naveFFky nech ddmiluGGjem
Si mojou FFskalou, ddsi môj GGPán
od CCvekov navždy FFnech
teba GGmiluCCjem

bridge: 3x

AleFFluja, ddkraľuj GGnám
AleFFluja, ddkraľuj GGnám
AleFFluja, ddkraľuj GGnám,
si CCkráľom naveFFky, aleGGluCCja

outro