Kráľ pokorných

intro

1:

Pred tebou eeskláňaD/F#D/F#m sa, GGKráľ AAchudobDDných
Viem, že sa eeusmD/F#D/F#ievaš GGna AApokorDDných
Nech Duch tvoj eehviezD/F#D/F#dou je GGčo AAspreváhhdzaAAGG
k srdcu čo z eelásky k nám AAvykrváDDca

chorus:

Ty si Boh GGtých, čo sú v D/F#D/F#núdzi
si eepriateľ schúleAAných
Skláňaš sa k GGtým, čo sa D/F#D/F#trápia
a eehľadáš strateAAných

Chcem srdce GGako ty, DDJežiš
čo eedvíha chudobAAných
Ty si Boh eetých, čo sú D/F#D/F#biedni
si GGkráľom AApokorDDným

interlude

1

chorus

instrumental chorus

chorus

outro