Kráľ pokorných

D/F# 
D/F# 
 
 Pred tebou skláňaD/F# m sa, Kráľ chudobných
 Viem, že sa usmD/F# ievaš na pokorných
 Nech Duch tvoj hviezD/F# dou je čo sprevádza
 k srdcu čo z lásky k nám vykrváca

 Ty si Boh tých, čo sú v D/F# núdzi
 si priateľ schúlených
 Skláňaš sa k tým, čo sa D/F# trápia
 hľadáš stratených

 Chcem srdce ako ty, Ježiš
 čo dvíha chudobných
 Ty si Boh tých, čo sú D/F# biedni
 si kráľom pokorným

 Ty si Boh tých, čo sú D/F# biedni
 si kráľom pokorným

D/F#