Smiem

 
Smiem tu v milosti stáť
 veď hanby už niet
 odetý plášťom lásky
vnútro čisté jak sneh
 vykúpený, zachráne

Ježiš, si ma získal
 moje putá rozlámal
 môj Kráľ, len láskou
 nad smrťou si zvíťazil
 Teraz naveky vládneš
 si osláve

 Pán zriekol sa chvál
 zanechal trón
 krvácal pribitý na kríž
 ten nádherný kríž
 ktorý zmyl hriech a zničil smrť

 
Zavolaj, nech celý svet zvie že, náš Kráľ
 mŕtvych vstal a kraľuje nám, on, Vládca
Vyspievaj, že zachránil nás!
 Ježiš zachránil nás!