Smiem

intro

1: 2x

eeSmiem tu v milosti stCCáť
veď hanby už GGniet
odetý DDplášťom lásky
eevnútro čisté jak sCCneh
vykúpeGGný, zachráneDD

chorus:

CCJežiGGš, si ma DDzískal
moje eeputá rozláCCmal
môj GGkráľ, len DDláskou
nad smreeťou si zvíťaCCzil
Teraz GGnaveky DDvládneš
si osláveCCGGDD

2: 2x

Pán zriekol sa chvál
zanechal trón
krvácal pribitý na kríž
ten nádherný kríž
ktorý zmyl hriech a zničil smrť

chorus 2x

woah 2x

bridge: 2x

CCZavolaj, nech GGcelý svet DDzvie že, eenáš Kráľ
z CCmŕtvych vstal a GGkraľuje DDnám, on, eeVládca
CCVyspievaj, že GGzachránil DDnás
Ježiš zachránil CCnásGGDD

chorus 2x