Láska, láska

1: 2x

HHHneď za rána ťa hľadám
a AAvyzerám
EELáska, Láska
daj AApočuť mi tvoj hlas

interlude

1 2x

Woah

chorus:

AANie je hĺbka HHtaká hlboká
c#c#žeby nepodog#g#prel si ma
AANie je šírka HHtaká široká
c#c#žeby neobjal g#g#si ma

AANie je výška HHtaká vysoká
c#c#žeby nezbag#g#dal si ma
AANie som taká, HHtaká ďaleká
c#c#žeby nepočul si g#g#môj hlas

chorus 2:

AANie je hĺbka HHtaká hlboká
c#c#žeby nepodog#g#prel si ma
AANie je šírka HHtaká široká
c#c#žeby neobjal g#g#si ma

AANie je výška HHtaká vysoká
c#c#žeby nezbag#g#dal si ma
AANie som taká, HHtaká ďaleká
c#c#žeby nepritiag#g#hol si si ma

Woah

chorus 2

woah

1