Láska, láska

c# g# 
 
 Hneď za rána ťa hľadám
 vyzerám
 Láska, Láska
 daj počuť mi tvoj hlas

 Nie je hĺbka taká hlboká
c# 
 žeby nepodog# prel si ma
 Nie je šírka taká široká
c# 
 žeby neobjal g# si ma

 Nie je výška taká vysoká
c# 
 žeby nezbag# dal si ma
 Nie som taká, taká ďaleká
c# 
 žeby nepočul si g# môj hlas

 Nie je hĺbka taká hlboká
c# 
 žeby nepodog# prel si ma
 Nie je šírka taká široká
c# 
 žeby neobjal g# si ma

 Nie je výška taká vysoká
c# 
 žeby nezbag# dal si ma
 Nie som taká, taká ďaleká
c# 
 žeby nepritiag# hol si si ma