Drahocenný

c# f# 
 
Neboj sa, veď som ťa c# vykúpil
 po f# mene E/G#  ťa zavolám, ty si môj
 Keď pôjdeš vodami a c# riekami
 nepof# topia E/G# ťa, ja budem s tebou

 Drahocenný si
c# 
 v mojich očiach
Vzácny si a ja ťa miluc# jem
 Seba dal som za život tvoj
c# 
 neboj sa, veď ty si môj
Vzácny si a ja ťa miluc# jem

 Veď ja som Pán, tvoj Boh a spasiteľ
 sám som šiel ako výkupné za teba
 Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
 a plameň nebude horieť na tebe

 Neboj sa veď ty si môj
c# 
 neboj sa veď ty si môj
 Neboj sa veď ty si môj
c# 
 a ja ťa milujem